Robohand气动夹爪

DE-STA-CO Robohand 夹爪是一款高品质的坚固夹爪,有多种尺寸和配置可供选择。DirectConnect™ 功能支持完整的多轴取放解决方案,无需使用过渡板。

多种尺寸和配置:

- 配备平行或转角度夹爪的2爪或3爪式结构
- 首创双楔形设计,夹爪寿命长、坚固耐用
- 低滑动精度夹爪,拾取易碎精密零件时具有较高的可重复性
- 失效安全夹爪

         
         
         
  2爪平行夹爪 - 直接/连接
- RP和RPL
- 短行程或长行程
- 标准或宽钳身
- 专用夹爪
2爪转角度夹爪 - 夹爪张角180度时可快速松开零
  2爪平行夹爪 查看更多 2爪转角度夹爪 查看更多
         
  3爪平行夹爪 - 居中夹紧圆形零件
- 通孔
ROBOHAND旋转执行器 - 法兰或和转轴输出
- 适应各种有效载荷的能力
- 易于集成的DirectConnect
  3爪平行夹爪 查看更多 ROBOHAND旋转执行器 查看更多